Myslivecký spolek Strměchy
   

Strměchy, 393 01 Pelhřimov,  info@msstrmechy.cz

 

  Články
  Základní údaje
  Kalendář akcí
  Mapy
  Návštěvní kniha
 

  Lovecké akce
  Společenské akce
  Na pytlácké stezce
 

 

 

MS Strměchy

Strměchy

393 01 Pelhřimov

IČO: 49005839

info@msstrmechy.cz

www.msstrmechy.cz

 

 

Zprovoznn strnek MS Strmchy

2.9.2007 - ven nvtvnci, vtejte na novch strnkch Mysliveckho sdruen Strmchy. Jako mnoho dalch sdruen tak tak my jsme se rozhodli vyut monosti www st pro zveejnn a vt informovanosti o innosti naeho sdruen a zrove pispt k objasnn co vechno pojem myslivost v sob zahrnuje.

 

Nejprve dojde k doplnn zkladnch daj o mysliveckm sdruen a honitb. V tto sekci naleznete hlavn informace o sloen sdruen, kontakty a tak zkladn informace o honitb Strmchy s piloenm nkresem do mapy.

 

V dalm kroku bude zpstupna strnka s podanmi akcemi, kde budou uvedeny jednotliv udlosti organizovan mysliveckm sdruenm, ale tak akce, kter jsou pod ztitou Okresnho mysliveckho spolku Pelhimov.

 

Hlavn innosti a zamen sdruen budou uvedeny v dal kategorii, kde se seznmte s jednotlivmi oblastmi mysliveckho sdruen, jako je ochrana, chov a lov zve, kynologie, brigdnick innost a dal.

 

Jakmile dojde k nashromdn dostatenho mnostv informac z historie sdruen, budou tyto materily uveejnny na strnkch. Touto cestou bych chtl podat o pomoc se sbrnm informac. Kdo m njak zznamy z historie mysliveckho sdruen, nebo z honitby Strmchy a me je poskytnout, a pole zprvu na tento mail:  info@msstrmechy.cz

 

Ve sloce "Pro leny" budou uvedeny veker intern informace mysliveckho sdruen jako jsou zpisy z lenskch a vronch schz, dle stanovy a provozn d sdruen a dal dokumenty souvisejc s bnou innost. Tato sloka bude chrnna heslem a bude slouit pouze pro leny MS Strmchy.

 

 V neposledn ad, jak budou doplovny ve uveden informace, dojde tak na vkldn fotografii z jednotlivch udlost v honitb a vekerho dn kolem mysliveckho sdruen.

 

Na zvr bych chtl vechny tene podat o trplivost s ppravou tchto strnek.

 

Strachota R. - len MS

MS Strměchy © 2007 - 2023