Myslivecký spolek Strměchy
   

Strměchy, 393 01 Pelhřimov,  info@msstrmechy.cz

 

  Články
  Základní údaje
  Kalendář akcí
  Mapy
  Návštěvní kniha
 

  Lovecké akce
  Společenské akce
  Na pytlácké stezce
 

 

 

MS Strměchy

Strměchy

393 01 Pelhřimov

IČO: 49005839

info@msstrmechy.cz

www.msstrmechy.cz

 

 

PROGRAM

NA PYTLCK STEZCE

 

Kdy: 28.z 2013
   
V kolik: od 10 hod.
   
Kde: u rybnka "Star rybnk" (Staroch), obec irov
   

 

10:00 - 10:15 Slavnonst zahjen
  vodn slovo MS Strmchy
  loveck fanfry na borlici
  registrace dt na Pytlckou stezku - obdr startovn kartu
  ve vstupnho in 50 K/osobu (od vku 2 let)

 

10:15 - 14:00 Pytlck stezka
  Pytlckou stezku tvo dva okruhy, pro mlad a star dti. Oba okruhy tvo 7 stanovi s mysliveckou tmatiku (mysliveck zvyky a tradice, zoologie zve a pe o zv). Podmnkou asti trasy pro star dti je pevn obuv a znalost ten. (doporuujeme od 2.tdy Z)
  Mal okruh dti pedkolnho vku, trasa je vedena po lesnch cestch, monost vjezdu s korky, na stanovitch zskvaj dti raztka na registran kartu. Po obdren vech 7 raztek a osvobozen jelena Vtrnka ek dti v cli zaslouen odmna.
  Velk okruh dti kolnho vku, na stanovitch zskvaj dti indicie, kter si zapisuj na zadn stranu karty. V cli ze sedmi indici slo heslo, kter je podmnkou pro obdren vcn ceny. POZOR! Trasa je vedena rzn lesem a nen vhodn pro vjezd s korky.
  startovn karta pro dti obsahuje kupon na oberstven (pekek, aj, peivo) a jednu jzdu na koni

 

10:15 - 10:30 a 13:00 - 13:15 Kynologie
  zstupci loveckch plemen skupiny oha a sldi
  ukzka vcviku aportu (odhozen, vleka) a poslunosti

 

15:30 - 16:00 Sokolnictv
  zchrann stanice Chrstkov - pan M. Hok
  ukzka zstupc dravc a sov, ukzka letu

 

10:00 - 16:00 Praktick ukzky z myslivosti - doprovodn program po cel den
  loveck stelectv stelba ze vzduchovky, ukzky zbran a psluenstv
  vstava trofej a prepart zve
  lanov centrum
  jzda na koni
  projka v koe taenm komi
  dalekohled poznvej lesn zv z posedu
  oberstven
  dtsk koutek zahraj si s hajnm Robtkem

 

 

 

 

 

MS Strměchy © 2007 - 2023