Myslivecký spolek Strměchy
   

Strměchy, 393 01 Pelhřimov,  info@msstrmechy.cz

 

  Články
  Základní údaje
  Kalendář akcí
  Mapy
  Návštěvní kniha
 

  Lovecké akce
  Společenské akce
  Na pytlácké stezce
 

 

 

MS Strměchy

Strměchy

393 01 Pelhřimov

IČO: 49005839

info@msstrmechy.cz

www.msstrmechy.cz

 

 

Nov adresa www strnek MS Strmchy

7.2.2008 - webov strnky MS Strmchy byly na konci ledna pemstny na novou adresu, kter by se u nemla vce mnit.

 

Dvod pro tento krok, bylo hned nkolik. Nvtnvci mohou jednodueji vyhledat strnky sdruen, tato adresa je lpe zapamatovateln pro vechny a tm pdem dostupnj pro vce lid.

 

Dalm dvodem je zskn vtho lonho prostoru a poskytnut tak vce informac a hlavn monost uloen vtho mnostv fotografi, ne bylo na pedchoz adrese, kde jsme mohli prezentovat pouze 60 obrzk z uskutennch akc.

 

Dle pak rychlost natn strnek, nebo spe reakce serveru na poadavky nvtvnka jsou oproti starmu serveru, nkolikrt vy a nen nutn dlouze vykvat ne se strnka zobraz.

 

V neposledn ad vzhled strnek prodlal drobn pravy od zklad, kde se nechalo pout rznch skriptk pro oiven strnek.

 

Doufejme,e se vm budou nov strnky lbit a e najdete potebn informace.

 

 

MS Strměchy © 2007 - 2023