Myslivecký spolek Strměchy
   

Strměchy, 393 01 Pelhřimov,  info@msstrmechy.cz

 

  Články
  Základní údaje
  Kalendář akcí
  Mapy
  Návštěvní kniha
 

  Lovecké akce
  Společenské akce
  Na pytlácké stezce
 

 

 

MS Strměchy

Strměchy

393 01 Pelhřimov

IČO: 49005839

info@msstrmechy.cz

www.msstrmechy.cz

 

 

kody po vichici Emma

15.3.2008 - prvn beznov vkend byl pro celou republiku pomrn vtrn a taky v honitb Strmchy tomu nebylo jinak. Hned na zatku je teba uvst, e kody po vichici Emma na mysliveckch zazench nejsou nikterak velk nebo rozshl.

 

dn vtru ve strmsk honitb nevydrela akort jedna pozorovatelna umstn u "Toerova lesa" v katastru Jelcovy Lhotky. Loskmu orknu Kyrill jet tato pozorovatelna odolala, ale u i po nm se trochu nahnula a leton vichice svoji prci dokonala. Ostatn mysliveck zazen nebyla pokozena a slou svmu elu.

 

Nen se moc emu divit, e prv tato pozorovatelna se stala obt. Jedn se o nejstar pozorovac zazen v honitb. Byla postavena ped 15-ti lety, kdy bylo obnoveno Mysliveck sdruen Strmchy po odtren od MS Zachotn, Vyskytn a Olen.

 

Trosky u byly z msta odklizeny a okol vyitno od vekerho odpadu. V tuto chvli nezbv nic jinho, ne nashromdit dostatek materilu a najt dostatek volnho asu pro vstavbu nov podobn pozorovatelny, kter bude slouit pro pozorovn krajiny a zve v dalch letech.

 

 

MS Strměchy © 2007 - 2023